Via Pálffy - Atrakcia 7

7 Hrad Devín

Hrad, ktorý vyhodil do vzduchu Napoleon

Devínske panstvo sa do rúk Pálffyovcov dostalo v roku 1635. Pre rod ho získal gróf Pavol Pálffy. Keďže bolo iba jedným z mnohých panstiev v jeho vlastníctve, nikdy ho nevyužil ako svoje trvalejšie sídlo. Svoju úlohu zohrala aj blízkosť Bratislavy, v ktorej Pavol vlastnil výstavný palác zodpovedajúci súdobým nárokom bývania. Pálffyovci teda hrad využívali ako centrum správy svojho Devínskeho panstva. Strategický význam hradu na sútoku Dunaja a Moravy však hradu nemohol nikto uprieť. Ubránil sa tureckému obliehaniu počas Tököliho povstania, opätovne sa stredobodom bojov stal počas povstania Františka II. Rákociho. Pálffyovci počas vlastníctva Devína neuskutočnili žiadne významné stavebné zásahy, ktoré by ovplyvnili vzhľad hradu. V období baroka už nebol vhodný ako sídlo panstva a jeho charakter nezodpovedal ani súdobým nárokom na vojenskú pevnosť, slúžil výlučne na hospodárske účely. Po vymretí potomstva Pavla Pálffyho pripadol Devín do vlastníctva palatína Mikuláša Pálffyho, neskôr ho v rámci delenia rodového majetku získala malacká línia pálffyovského rodu, ani tá ho však nepovýšila na svoje sídlo. Všetky priestory, ktoré boli počas prítomnosti Pálffyovcov na hrade stavebne upravené alebo novovybudované, mali iba úžitkový charakter.

Turistická zaujímavosť:

Posledné dejstvo bolo do dejín hradu Devín zapísané v roku 1809 počas bojov Rakúšanov s napoleonskými vojskami. Po ťažkých bojoch bolo uzavreté prímerie, ale ani to nezabránilo, aby Francúzi hrad podmínovali a vyhodili do povetria. Vtedy sa správa panstva presunula definitívne do Devínskej Novej Vsi a hrad pustol. Zmenil sa na ruinu, ktorá sa vďaka svojej romantickej polohe stala námetom mnohých umelcov.

Atrakcia:

Hrad Devín:

Muránska ul., 841 10 Bratislava
Telefónny kontakt: +421 2 65 73 01 05
Fax: +421 2 54 43 46 31
E-mail: mmba@bratislava.sk
www.muzeum.bratislava.sk


Otváracie hodiny:

Október – apríl: Utorok - Nedeľa: 10:00 17:00, posledný vstup 16:30

Máj – september:
Utorok - Piatok: 10:00 18:00, posledný vstup 17:30
Sobota - Nedeľa: 10:00 19:00, posledný vstup 18:30

Základné vstupné: 3 €
Zľavnené vstupné: 1,50 €