Via Pálffy - Atrakcia 5

5 Pálffyho palác na Panskej ulici


Palác ako galéria

V roku 1715 kúpil pre seba a svoju manželku zakladateľ pálffyovskej sekundogenitúry (teda mladšej vetvy rodu), neskorší uhorský palatín Ján Pálffy (1663 – 1751), palácovú stavbu, ktorú využíval počas svojich pobytov v meste. Tento palác s jedenásťosovou fasádou zostal vo vlastníctve jeho potomkov až do roku 1908, v ktorom mladšia vetva rodu vymiera po meči. Posledným členom tejto vetvy bol známy zberateľ starožitností, mecén umenia a v čase svojej smrti jeden z najbohatších šľachticov Európy Ján František Pálffy (1829 – 1908). Práve on nechal tento rozľahlý palác v druhej polovici 19. storočia neskoroklasicisticky prestavať. Ján František ho na bývanie využíval iba sporadicky, keďže bol iba jedným z mnohých sídiel, ktoré vlastnil. Dnes palác spravuje Galéria mesta Bratislavy, ktoré ho využíva na expozičné účely.

Adresa:
Panská 19
815 35, Bratislava
Otvorené: Utorok - Nedeľa od 11:00-18:00
Telefónny kontakt: +421 2 5443 3627

www.gmb.sk

 

Pálffyho palác na Panskej ulici