Via Pálffy - Atrakcia 9

9 Biely kameň

Pôvodným správnym centrom panstva Svätý Jur bol hrad Biely Kameň, ktorého počiatky siahajú do 13. storočia. Za rok zániku hradu sa považuje rok 1663, v ktorom bol Svätý Jur vyplienený Turkami. Nie je však vylúčené ani skoršie opustenie hradu. Z miestnej časti Neštich prídete ku zrúcanine za približne 15 minút.