Via Pálffy - Atrakcia 20
 

 

20 Františkánsky kostol v Malackách

Aj založenie františkánskeho kláštora v Malackách je späté s menom Pavla Pálffyho, bolo súčasťou jeho rekatolizačných snáh. Vznikol tak kláštorný komplex, ktorý mal pod kostolom vybudovanú hrobku. V nej našli postupne miesto posledného odpočinku mnohí členovia rodu. Pavol Pálffy je pochovaný v rodovej hrobke v Bratislave, ale v zmysle jeho poslednej vôle bolo do ním vybudovanej hrobky v Malackách uložené jeho srdce v striebornej schránke, ktoré tam odpočíva dodnes.