Via Pálffy - Atrakcia 21

21 Kaštieľ v Marcheggu

Pálffyovci v Rakúsku

Azda najznámejšia z rakúskych pálffyovských rezidencií je práve kaštieľ v Marcheggu. Ide o prvý majetok v Rakúsku, ktorý Pálffyovci pripojili k svojmu majetkovému domíniu. Aj zisk Marcheggu je spätý s postavou Pavla Pálffyho (1592 – 1653). Presný dátum získania panstva nie je doteraz známy, s istotou vieme, že už v roku 1635 ho Pavol vlastnil. Predpokladáme, že do svojho majetku Marchegg získal po dlhšom období jeho užívania formou zálohu: spoľahlivo máme záloh doložený až do roku 1629. Krátko po zisku nechal Pavol Pálffy kaštieľ obnoviť. Rozsiahla ranobaroková prestavba zámku však prebehla až v roku 1650. Pôvodne vodný hrad sa tak stal sídlom vhodným na bývanie. Druhú barokovú prestavbu financoval v roku 1715 pod vedením Christiana Alexandra Ödtla gróf Mikuláš Pálffy (1657 – 1732). Po vzniku malackej línie staršej vetvy rodu Pálffyovcov sa kaštieľ v Marcheggu dostal do jej vlastníctva.

Turistická zaujímavosť:

Malackí Pálffyovci využívali ako hlavné sídlo kaštieľ v Malackách, Marchegg obývali iba sporadicky – ako svoje letné sídlo a počas poľovníckej sezóny. Situácia sa mení až v roku 1918, keď muselo knieža Mikuláš Pálffy (1861 – 1935) s manželkou Margitou, rod. Zičiovou (1856 – 1925) pod tlakom okolností po vzniku Československej republiky uniknúť z Malaciek. Vtedy sa Marchegg stal novým trvalým sídlom malackých Pálffyovcov. Mikuláš Pálffy následne nechal previezť všetky hnuteľné predmety a rodinné cennosti z Malaciek do svojho nového sídla. Po smrti bezdetného Mikuláša sa jeho dedičom stal jeho bratanec Ladislav Pálffy (1867 – 1947), ktorý však tiež zomrel bez potomkov. Jeho smrťou vymrela malacká línia staršej vetvy rodu Pálffyovcov po meči.