Via Pálffy - Atrakcia 13


13 Smolenický zámok

Romantický zámok postavený na ruinách stredovekého hradu

Romantický Smolenický zámok, ktorý bol ako novostavba vybudovaný na ruinách stredovekého hradu. Pôvodný hrad bol v rozvalinách od čias napoleonských vojen. V 80. rokoch 19. storočia nechal gróf Móric Pálffy (1812 – 1897) opraviť a zastrešiť bašty starej zrúcaniny, ktorá bola častým cieľom vychádzok a námetom mnohých amatérskych maliarov. Hradná ruina sa totiž skutočne romanticky týčila priamo nad obcou. Po Móricovej smrti v jeho diele pokračoval jeho najstarší syn Jozef Pálffy (1853 – 1920), ktorý na počiatku 20. storočia začal monumentálne stavebné dielo – budovanie zámku, ktorý mal byť zrkadlom bohatstva, postavenia a významu jeho rodiny.

Ako architekt sa spočiatku spomína Jozef Hubert, neskôr štafetu prevzal budapeštiansky architekt Ignác Alpár, ktorý vytvoril pôsobivú eklektickú stavbu s nádychom romantizmu. Jozefove plány zhatila prvá svetová vojna, počas ktorej bol čulý stavebný ruch prerušený. Skorá Jozefova smrť v roku 1920 a následná hospodárska kríza spôsobili, že zámok nebol do svojej pôvodnej podoby nikdy dostavaný. Stavbu do dnešnej podoby dokončil až československý štát po druhej svetovej vojne.

Turistická zaujímavosť:

Jozef Pálffy (1853 – 1920) bol úspešným podnikateľom, vlastnil chemickú továreň v katastri Horných Orešian a jej pobočku na Dobrej Vode. Hospodárska kríza preto citeľne zasiahla do financií rodiny, ktorá sa istý čas potácala na okraji bankrotu. S červenokamenskými Pálffyovcami je však späté aj obdobie veľkej prosperity: od 70. rokov 19. storočia modernizovali hospodárenie na svojich majetkoch, príkladne spravovali lesy, zavádzali pestovanie nových plodín. Založili a úspešne spravovali rybné hospodárstvo, ktoré funguje dodnes.

Pálffyovci v Smoleniciach obývali dnes už nestojaci kaštieľ v centre obce – stál na parcele oproti starej fare. Sám Móric Pálffy (1812 – 1897) s manželkou Paulínou (1829 – 1894), ich syn Jozef a niektoré ďalšie z ich detí sú pochovaní na cintoríne v Smoleniciach v neobarokovej rodinnej hrobke, ktorú nechal pre seba a svojich potomkov vybudovať Jozef Pálffy. Jeho manželka Lucia (1862 – 1958) zomrela až v roku 1958 v emigrácii ako 96-ročná. Miesto posledného odpočinku našla v rodnom Rakúsku.


www.kcsmolenice.sav.sk