Via Pálffy - Atrakcia 12

12 Hrad Červený Kameň

Rodový hrad Pálffyovcov

Hrad Červený Kameň bol viac ako 350 rokov hlavným rodovým sídlom Pálffyovcov. V 80. rokoch 16. storočia ho získal protiturecký bojovník a stúpenec Habsburgovcov, mladý Mikuláš Pálffy (1552 – 1600), čiastočne kúpou a čiastočne ako veno. V roku 1583 sa totiž oženil s členkou rodu, ktorý bol vlastníkom hradu – mladou Máriou Fuggerovou (1560/1566 – 1643) – a časť hradu i panstva tak získal ako veno. Mikuláš a Mária sa stali prarodičmi rodu, ktorý sa pevne usadil v tieni habsburského trónu a patril k tradičným oporám vlády Habsburgovcov v Uhorsku. Mikuláš sa stal vlastníkom strohej renesančnej pevnosti, ktorá bola viac vhodná na ubytovanie vojska než ako reprezentatívne sídlo. Krátko po získaní hradu uskutočnil renesančnú prestavbu hradného paláca. Svojej manželke, ktorá bola členkou jedného z najbohatších rodov vtedajšej Európy a bola zvyknutá skôr na pohodlný život v meste ako na pobyt v studenom hrade, zabezpečil prestavbou adekvátny komfort bývania. Hrad Červený Kameň bol následne ešte viackrát prestavovaný.

V 17. storočí získal novú výzdobu obytných a reprezentačných priestorov, ktorá bola zhotovená v duchu raného baroka, vybudovaná bola i výstavná sala terrena a na nádvorí a vstupnej fasáde pribudli i kamenosochárske prvky odkazujúce na mecénov prestavby: Mikulášovho vnuka Mikuláša Pálffyho (1619 – 1679) a jeho manželku Eleonóru Harrachovú (1634 – 1694). O storočie neskôr bol hradný palác rozšírený vtedajším vlastníkom, grófom Rudolfom Pálffym (1719 – 1768), o ďalšie obytné priestory. Vtedy získal hrad súčasnú podobu. Rudolfovi potomkovia už žiadne významnejšie stavebné úpravy nerealizovali. Poslední členovia rodu Pálffyovcov hrad opustili na konci marca 1945 a už nikdy sa na svoj najvýznamnejší rodový majetok nevrátili.

Hrad dnes obklopuje anglický park, v ktorý zdobí torzo krížovej cesty z 18. storočia, ktorá vedie až k vŕšku Kalvária s plastikami Krista a dvoch lotrov. Pod nimi na úpätí vŕšku stojí pohrebná kaplnka červenokamenských Pálffyovcov vybudovaná v druhej polovici 19. storočia.

Turistická zaujímavosť:

Na hrade sa nachádzajú najväčšie vínne pivnice v strednej Európe, postavené pôvodne za účelom skladovania medi. Vybudovali ich v tom čase jeden z najvplyvnejších rodov Európy, Fuggerovci, ktorí pôvodný stredoveký hrad prestavali na renesančnú pevnosť.

Atrakcia:

Slovenské Národné Múzeum  – Múzeum Červený Kameň

Hrad Červený Kameň
900 89 Častá

Telefónny kontakt: +421 33 690 58 03
E-mail: objednavky-mck@snm.sk, marketing-mck@snm.sk
www.hradcervenykamen.sk, www.snm.sk


Otváracie hodiny :

Možnosti vstupu, vstupné:

Muzeálny okruh:
Máj - september: Pondelok - nedeľa 9:00 – 17:00,  prehliadky každú celú hodinu
Október - apríl: Utorok - nedeľa 9:30 – 15:30,  prehliadky vždy o 9:30, 11:30, 13:30, 15:30

Okruh renesančná pevnosť:
Júl, august: pondelok - nedeľa, prehliadky vždy o 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 hod. (V nepriaznivom  počasí sa prehliadky nekonajú)
Máj, jún, september: Sobota, nedeľa a štátne sviatky , prehliadky vždy o 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 hod.  (V nepriaznivom  počasí sa prehliadky nekonajú).

 

www.hradcervenykamen.sk