Via Pálffy - Atrakcia 2

 

 

 

 

2 Pálffyovská rodová hrobka v Dóme sv. Martina

Miesto slávnych korunovácií kráľov a kráľovien

S menom rodu Pálffyovcov je spojená aj rodová hrobka pod svätyňou bratislavského Dómu sv. Martina. Pochovávanie členov rodu pod najvýznamnejším bratislavským kostolom bolo nielen záležitosťou prestíže, ale tiež odrazom postavenia Pálffyovcov v uhorskej spoločnosti. Dnes sú známe tri krypty pod bratislavským dómom: arcibiskupská, jezuitská a poslednou je práve pálffyovská hrobka. Vstupuje sa do nej z exteriéru zo severnej strany dómskeho kostola. Vstupné schodisko je prekryté mramorovou doskou s pálffyovským erbom a stráži ho celofigurálna plastika Jána Draškoviča z roku 1613. Ako prvé v rodovej hrobke spočinuli telesné pozostatky rábskeho hrdinu Mikuláša Pálffyho (1552 – 1600). Postupne pod Dómom sv. Martina našlo miesto posledného odpočinku najmenej 20 členov tohto významného uhorského rodu. Medzi nimi všetci traja palatíni, ktorí z rodu Pálffyovcov pochádzali. Posledné pohrebné obrady sa v pálffyovskej bratislavskej hrobke konali v roku 1845, ako to označuje letopočet na mramorovej doske, ktorá prekrýva vstupné schodisko.

Atrakcia:

Dóm sv. Martina je ako kultúrna pamiatka prístupný mimo vyhradených podujatí v nasledovných časoch:

Apríl - Október:
Pondelok – Sobota*   9:00 – 18:00 (prestávka 11:30 – 13:00)

Nedeľa                     13:30 – 16:00

November – Marec:
Pondelok – Sobota*   9:00 – 16:00 (prestávka 11:30 - 13:00)

Nedeľa 13:30 – 16:00

*Predovšetkým  v sobotu  môžu byť prehliadky limitované sobášnymi obradmi v Katedrále. Aktuálne informácie je možné získať na telefónnom čísle+421 2 544 313 59.

www.dom.fara.sk