Via Pálffy - Atrakcia 17

17 Hrad Pajštún

Najkrajšia zrúcanina hradu pri Bratislave

Pôvodne stredoveký hrad sa spája s menom Pálffyovcov od sklonku 16. storočia. Napriek tomu, že ide o sídlo neďaleko Bratislavy, sú jeho staršie dejiny dodnes zastreté rúškom tajomstva. Renesančná prestavba hradu bola taká radikálna, že dnes nie je možné identifikovať stredoveké murivo a podobu hradu pred prestavbou nepoznáme. Pre pálffyovský rod Pajštún získal rábsky hrdina Mikuláš Pálffy (1552 – 1600) v roku 1599, od roku 1592 ho mal v zálohu od Salmovcov. Predpokladáme, že už krátko po získaní hradu inicioval nový vlastník stavebné práce, ktoré sa zamerali na hradný palác. O kvalite a veľkoleposti týchto stavebných úprav dodnes svedčí šesť mohutných neskororenesančných konzol, súčasť pôvodne arkádovej ochodze, zakončených maskarónmi so smiešnymi tvárami, ktoré svojim umeleckým spracovaním návštevníka ohurujú dodnes. Mikuláš Pálffy krátko po získaní hradu zomrel, dokončenie stavebných prác preto pripadlo na plecia jeho manželky Márie Fuggerovej (1560/1566 – 1643), ktorá otcovský majetok spravovala v mene svojich neplnoletých synov až do roku 1619. V tomto roku  správu Stupavského panstva ako dedičstvo po otcovi prevzal Mikulášov syn Pavol Pálffy (1592 – 1653). Medzi rokmi 1619 – 1650 získal Pajštún ostrouhlé bastióny, ochranu vstupu do hradu zabezpečovala padacia mreža a vybudované bolo aj úplne nové opevnenie vstupnej časti hradu, čím sa stal nedobytnou pevnosťou dobre chránenou pred prípadným napadnutím protihabsburských povstalcov. V roku 1729 sa i z tohto dôvodu hrad stal miestom trvalého uloženia ústredného pálffyovského archívu, z ktorého mal byť podľa dohody prevezený iba v prípade najvážnejšieho ohrozenia. V polovici 18. storočia Pajštúnsky hrad vyhorel, krátko nato však bol opravený. V ňom uložený vzácny rodový archív neprišiel k žiadnej ujme. I tak bol ale v roku 1799 prevezený do Bratislavy.

Turistická zaujímavosť:

V roku 1809 bol hrad zničený napoleonskými vojskami, obnovený už nebol a leží v ruinách. Vo vlastníctve rodu bol do roku 1868, v ktorom sa vlastníkom Stupavského panstva stali Károlyiovci.

Od autobusovej zástavky v obci Borinka po zrúcaninu hradu Pajštún cesta pomalou chôdzou trvá približne 45 minút.