Via Pálffy - Atrakcia 10

10 Pezinský zámok

Zámok s vínnymi pivnicami

Významnou pamiatkou pripomínajúcou pôsobenie Pálffyovcov v Pezinku, je dodnes Pezinský zámok. Pôvodne stredoveký vodný hrad chránený dvoma vodnými priekopami prešiel postupne viacerými stavebnými úpravami. Charakter vodného hradu si ale zachoval dodnes. V roku 1875 vyhorelo jeho severné krídlo. Možno i to inšpirovalo Jána Františka Pálfiho, jeho posledného šľachtického majiteľa, k historizujúcim úpravám zámku v poslednej štvrtine 19. storočia – až vtedy hradná budova stratila obranný charakter a premenila sa na romantický zámok. Vtedy bola upravená i záhrada, obkolesujúca zámockú budovu, na anglický park.

Kompaktná budova zámku s neorenesančnou fasádou v sebe skrýva pozoruhodne zachované historické detaily, ktoré nezničilo ani dlhoročné využívanie budovy na reštauračné účely. Dnes je zámok v súkromných rukách, je sídlom Národného salóna vín Slovenskej republiky a čaká na svoju rekonštrukciu. Priľahlý anglický park s množstvom krásnych stromov a jazierkom je celoročne prístupný pre verejnosť.

www.nsvsr.sk