Via Pálffy - Atrakcia 15

15 Plavecký hrad

Malebný hrad v Malých Karpatoch

V roku 1621 zomrel bezdetný Peter Balaša a Plavecké panstvo pripadlo jeho vdove Magdaléne, dcére Mikuláša Pálffyho a Márie Fuggerovej. Od svojej sestry prevzal panstvo do zálohu Pavol Pálffy a v roku 1641 ho získal do trvalého vlastníctva. Správnym centrom panstva bol vtedy Plavecký hrad. Tento pôvodne stredoveký hrad mal už vtedy kvalitnú fortifikáciu, postavenú Fuggerovcami, ktorí hrad tiež istý čas spravovali. Mohutná oblá juhovýchodná bašta prieduchovým spôsobom odvetrávania delových strieľní výrazne pripomína odvetrávací systém, ktorý Fuggerovci aplikovali pri výstavbe hradu Červený Kameň. Pavol Pálffy po získaní panstva pokračoval v zdokonaľovaní obranného systému hradu. Pred staršiu fuggerovskú baštu nechal predsunúť novú, mohutnejšiu baštu a menšou baštou na juhozápadnom nároží so strieľňami pre ručnice zabezpečil predhradie.

Ani tieto opatrenia však nezaistili dokonalú obranu hradu. Na počiatku 18. storočia bol Plavecký hrad počas posledného stavovského povstania obliehaný a vážne poškodený. Vtedy už nebol potrebný a preto do jeho opravy už Pálffyovci neinvestovali. Odvtedy pustol. Ešte v prvej polovici 17. storočia totiž Pavol Pálffy priamo v obci pod hradom vybudoval štvorkrídlový kaštieľ, ktorý plnil namiesto hradu obytnú funkciu a Pavol doň presťahoval i správu panstva. Čoskoro Pavol preložil centrum panstva do Malaciek, do novovybudovaného kaštieľa a Plavecké panstvo sa podľa svojho nového centra začalo nazývať Malackým panstvom.

Odporúčame prechádzku s krásnym výhľadom na okolie, pešo z obce Plavecké Podhradie to po modrej turistickej značke trvá 30 minút.