Via Pálffy - Atrakcia 8

8 Kaštieľ Svätý jur

Od svätojurykých grófov po Pálffyovcov

Kaštieľ vo Svätom Jure bol jednou z viacerých šľachtických kúrií v mestečku, okrem Ilešháziovcov a Pálfiovcov tu však žiadne iné významné aristokratické rody svoje sídlo nemali. Počas vlastníctva Pálfiovcov sa Svätojurský kaštieľ, pôvodne reprezentatívne mestské sídlo Štefana Ilešháziho, zmenil na hospodársku budovu, v ktorej sa zhromažďovali naturálne poddanské dávky odovzdávané zemepánovi a sídlil v nej aj výčap vína. V 18. a 19. storočí slúžil ako sídlo správy Svätojurského panstva. Neskôr, keď kaštieľ získal Ján František Pálffy, zrealizoval romantickú prestavbu, počas ktorej budova získala súčasný vzhľad. V roku 1907 kaštieľ daroval detskej nemocnici na rekreačno-liečebné účely. Po druhej svetovej vojne prešiel Svätojurský kaštieľ do rúk štátu, dnes je sídlom Academie Istropolitany Novy.