Via Pálffy - Atrakcia 11

11 Kaštieľ Budmerice

Najromantickejší kaštieľ v okolí Bratislavy

Kaštieľ vybudovaný v duchu romantických ideálov druhej polovice 19. storočia podľa projektu viedenského architekta Franza Neumanna v roku 1889. Postaviť ho pre seba a svoju manželku nechal gróf Ján Pálffy (1857 – 1934) práve v roku, v ktorom sa oženil so šestnásťročnou kontesou Alžbetou Schlippenbachovou. Urodzených  manželov dodnes pripomínajú erby nad hlavných vchodom do kaštieľa. Napriek tomu, že manželstvo Jána Pálffyho s o 16 rokov mladšou Alžbetou dlho nevydržalo – rozvedené bolo v oku 1900 – kaštieľ stojí dodnes a udivuje svojou romantickou polohou zasadenou do anglického parku v lone dubového lesa, ktorý mu dáva priam rozprávkový charakter. Budova nesie rôznorodú zmes umeleckých slohov, ktoré sú v rámci historizujúceho stavebného štýlu pospájané do harmonického celku. Ján Pálffy, ktorý sa neskôr viackrát oženil je pochovaný na cintoríne v Budmericiach.


Turistická zaujímavosť:

Napriek tomu, že zvonka sa budova kaštieľa tvári nanajvýš romanticky, interiér ponúkal svojim obyvateľom všetok v čase stavby dostupný luxus a pohodlie. Po rozvode v kaštieli pobýval Ján Pálffy (1857 – 1934) často sám, využíval ho ako svoje letné sídlo – väčšinu roka totiž trávil v Bratislave. Oveľa častejšie však v Budmerickom kaštieli pobýval jeho jediný syn Pavol (1890 – 1968), ktorého všetky urodzené i neurodzené manželky, ktoré si pred oltár priviedol predtým, ako mu bol po druhej svetovej vojne kaštieľ skonfiškovaný (päť z celkového počtu osem), v ňom strávili aspoň pár okamihov.

Atrakcia:

V súčasnosti je prístupný iba park, pre kaštieľ sa hľadá zmysluplné využitie.