Via Pálffy - Atrakcia 4

4 Pálffyho palác na Ventúrskej ulici

S Pálffyovcami je spojená aj päťkrídlová rokoková budova s dvoma nádvoriami, ktorá patrí k najväčším palácovým stavbám Bratislavy. Pálffyovci sa do nej nasťahovali v roku 1745 keď ju kúpil gróf Leopold Pálffy (1716 – 1773), cisársky generál a zakladateľ stupavskej línie rodu Pálffyovcov. Na výnimočnú osobnosť prvého vlastníka z pálffyovského rodu odkazuje aj bohato zdobený vstupný portál, ktorý nie je  zdobený erbom Pálffyovcov, ako bývalo zvykom, ale dekorovaný početnými vojenskými trofejami. Stupavskej línii rodu Pálffyovcov palác na Ventúrskej ulici patril až do druhej polovice 70. rokov 19. storočia, kedy ho od nich odkúpili Wachtlerovci. S nimi sa spája aj ich rodový erb umiestnený na fasáde paláca nad hlavným vstupom.

Turistická zaujímavosť:

Na fasáde paláca je umiestnená pamätná tabuľa, ktorá okoloidúcich informuje, že v dome v roku 1762 koncertoval ako 6-ročný Wolfgang Amadeus Mozart. Napriek tomu, že Pálffyovci majú skutočne veľké zásluhy na poli hudobného mecenátu, tabuľa nehovorí pravdu. Malý Mozart v paláci dokázateľne nekoncertoval.

Palác nie je v súčasnosti prístupný.