Via Pálffy - Atrakcia 1

 

 

1 Bratislavský hrad

Asi najznámejšia stavba na Slovensku

Bratislavské hradné panstvo sa spájalo s  hodnosťou hlavného župana Bratislavskej stolice a hlavného kapitána Bratislavského hradu. Osoba zastávajúca tieto funkcie mala právo užívať i panstvo, ktoré bolo ale kráľovským majetkom. V roku 1580 sa hlavným županom i hradným kapitánom stáva rabský hrdina Mikuláš Pálffy (1552 – 1600) a odvtedy boli osudy stolice späté s týmto

počiatku 19. storočia: v máji 1811 veľký požiar premenil hrad, ktorý vtedy slúžil ako kasárne, na ruinu. Tou zostal až do druhej polovice 20. storočia. Dnes hrad patrí Národnej rade Slovenskej republiky a časť jeho priestorov využíva Slovenské národné múzeum.

 

Turistická zaujímavosť:

V 18. storočí začínajú Pálffyovci na bývanie využívať pohodlnejšie a dostupnejšie paláce v Starom Meste. Posledným slávnym dejstvom hradu bolo obdobie pobytu arcivojvodkyne Márie Kristíny a jej manžela kniežaťa Alberta Sasko - tešínskeho v Bratislave počas Albertovho pôsobenia na poste uhorského miestodržiteľa. Ich dvor vtedy sídlil práve na Bratislavskom hrade, významnej prestavanom a upravenom pre potreby dcéry Márie Terézie a jej manžela. Počas ich pobytu bola v hrade uložená aj Albertova umelecká zbierka, ktorá neskôr vytvorila základ viedenskej Albertiny.

Turistická atrakcia:

Historické Múzeum SNM, so zameraním  na celoslovenské zbierky Otváracie hodiny: Utorok - Nedeľa: 10:00 – 18:00, posledný vstup o 17:30 Telefónny kontakt: +421 2 20 48 31 11
E-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
www.snm.sk, www.bratislava-hrad.sk