Via Pálffy - Atrakcia 6

6 Palác Jána Františka Pálffyho na Hviezdoslavovom námestí

Palác, kde žije umenie

V roku 1885 nechal Ján František Pálffy asanovať zadné krídla svojho rodového paláca s fasádou obrátenou do Panskej ulice a na ich mieste vznikla podľa projektu Viktora Rumpelmayera novostavba neobarokového paláca so široko komponovanou fasádou orientovanou do vtedajšej Promenády, na dnešné Hviezdoslavovo námestie. Vybudovanie skutočne veľkolepo zariadeného a reprezentačného paláca s balkónom nad vstupným portálom neseným plastikami atlantov a pálffyovským erbom v strede fasády odzrkadľovalo bohatstvo svojho staviteľa. Novovzniknuté korzo, ktoré na tento účel Bratislavčania aj skutočne využívali, bolo prestížnou adresou. Všetci, čo po zasypaní mestskej priekopy a zbúraní mestských hradieb vlastnili parcelu na tejto novovzniknutej ulici, využili možnosť a predháňali sa v budovaní palácových stavieb.

Po smrti svojho majiteľa sa tento luxusne zariadený palác stal terčom záujmu dedičov, ktorí napadli testament Jána Františka Pálffyho. Vzácne zariadenie bolo rozpredané na dražbách. Po druhej svetovej vojne bol palác pridelený Vysokej škole múzických umení, ktorá ho využíva dodnes.


Turistická zaujímavosť:

Pálffyho neobarokový palác skutočne za ostatnými domami v ničom nezaostával. Naopak, majiteľ vo svojom paláci sústredil barokový mobiliár, ktorý udivoval vzácnosťou až do takej miery, že jeden zo súčasníkov Jána Františka Pálffyho vyhlásil, že v celom Uhorsku niet iného paláca zariadeného vkusnejším a vzácnejším nábytkom.

Po smrti svojho majiteľa sa tento luxusne zariadený palác stal terčom záujmu dedičov, ktorí napadli testament Jána Františka Pálffyho. Vzácne zariadenie bolo rozpredané na dražbách. Po druhej svetovej vojne bol palác pridelený Vysokej škole múzických umení, ktorá ho využíva dodnes.

Atrakcia:

Galéria MEDIUM

Hviezdoslavovo nám. č. 18, 814 37 Bratislava

Telefónny kontakt: +421 2 59428570
Mobil.: +421 903 736 473

Otváracie hodiny:
Pondelok: zatvorené
Utorok: 12:00 – 19:00
Streda:  10:00 – 17:00
Štvrtok: 12:00 – 19:00
Piatok:   10:00 – 17:00
Sobota:  10:00 – 17:00
Nedeľa:  10:00 – 17:00

E-mail: medium@vsvu.sk