Via Pálffy - Atrakcia 19

19 Kaštieľ v Malackách

Palatín nechal srdce v Malackách

História Malaciek je neodmysliteľne spätá s pôsobením Pálffyovcov z Erdődu. Prichádzajú sem v roku 1632, keď budúci uhorský palatín Pavol Pálffy (1592 – 1653) preberá panstvo do zálohy od Zuzany Thürnovej. Práve s osobou Pavla Pálffyho sú späté dva najvýznamnejšie mecenášske počiny, ktoré sa v Malackách v 17. storočí jeho zásluhou udiali: založenie a vybudovanie františkánskeho kláštora na mieste starého balašovského poľovníckeho zámočku a výstavba kaštieľa. V rokoch 1634 – 1648 vybudoval Pavol Pálffy štvorkrídlovú budovu štvorcového pôdorysu s vnútorným nádvorím. Vznikla tak reprezentatívna baroková stavba, ktorá poskytovala potrebný komfort Pálffyho rodine a zároveň obsahovala reprezentatívne miestnosti zariadené adekvátne jeho spoločenskému postaveniu. V druhej polovici 60. rokov 17. storočia, v 18. storočí, v prvej tretine  a v druhej polovici 19. storočia a na počiatku 20. storočia uskutočnili Pavlovi potomkovia ďalšie menej či viac radikálne prestavby a stavebné úpravy, ktoré sa týkali nielen kaštieľa, ale i priľahlého anglického (pôvodne francúzskeho) parku.

Osudy kaštieľa a jeho obyvateľov boli v 20. storočí veľmi pohnuté. Posledný majiteľ Malackého kaštieľa, knieža Mikuláš Pálffy (1861 – 1935), nebol v Malackách veľmi obľúbený. Celý pálffyovský rod bol neoblomným prívržencom Habsburgovcov. Pravdepodobne toto bolo  dôvodom búrlivých udalostí na konci prvej svetovej vojny, ktoré sprevádzali vznik Československej republiky a skončili 2. novembra 1918 vyhnaním kniežaťa a jeho manželky z Malaciek. Kniežací pár sa usadil v Marcheggu, v svojom zámku v Rakúsku. Z Malaciek nechali Pálffyovci do Marcheggu presťahovať aj všetok mobiliár a kaštieľ nechali prázdny. Hoci sa odvtedy už kniežací manželia v Malackách nezdržiavali, stále mali voči malackým františkánom patronátne povinnosti. Tento stav vyriešili tak, že v roku 1933 Mikuláš Pálffy previedol kaštieľ i s parkom ako náhradu za patronátne povinnosti, ktoré takto zanikli, na rehoľu františkánov. Tí v kaštieli zriadili internát pre študentov svojho gymnázia. V rokoch 1944 – 1945 obsadilo kaštieľ gestapo, po vojne slúžila ako kasárne, neskôr v ňom dlhé roky sídlila nemocnica. Dnes je vlastníkom kaštieľa mesto Malacky a pomaly prebieha jeho rekonštrukcia.

Rozľahlý park je prístupný spolu s Pálffyho izbou.