Via Pálffy - Atrakcia 18

18 Kaštieľ Stupava

Park so psím cintorínom

Kaštieľ v Stupave je ďalším zo sídiel spojených s menom grófa Pavla Pálffyho (1592 – 1653). Získaním Stupavského panstva sa popri Pajštúnskom hrade do Pavlovej mecenášskej pozornosti dostal aj zámok v Stupave. Pavol Pálffy ako významný uhorský krajinský hodnostár s vycibreným umeleckým vkusom a rozhľadom, ktorý vďaka vedeniu stavebných prác na Bratislavskom hrade mal kontakty na najvýznamnejších cisárskych staviteľov a architektov, nezabudol ani na svoj kaštieľ v Stupave, pre ktorý zabezpečil projekt od Giovanniho Battistu Carloneho. Práce na interiérovej výzdobe kaštieľa viedol Filiberto Luchese. Táto manieristická prestavba, prebiehajúca v 30. a 40. rokoch 17. storočia, premenila kaštieľ na honosnú vidiecku rezidenciu. Stavebné aktivity Pavla Pálffyho a jeho stavebné dielo nemá v dejinách rodu Pálffyovcov obdoby, je prejavom ducha rozhľadeného mecéna, ktorý bohatstvo nadobudnuté v službách Habsburgovcov dokázal pretaviť do kultivovanej siete rezidencií, ktorá sa po vymretí jeho potomstva rozpadla a rozdelila medzi novovzniknuté rodové vetvy a línie. V prvej polovici 18. storočia sa Stupavský kaštieľ stal hlavným sídlom stupavskej vetvy staršej vetvy rodu.

Turistická zaujímavosť:

Napriek tomu, že bol kaštieľ v Stupave po smrti Pavla Pálffyho niekoľkokrát prestavaný, stále si zachovával vzhľad, ktorý mu vtlačila manieristická prestavba v 17. storočí. Vo vlastníctve rodu Pálffyovcov kaštieľ spolu s panstvom zostal do roku 1868. Vtedy sa vlastníkom stal gróf Alojz Károlyi (1825 – 1889). Predajom Stupavského panstva končí prítomnosť Pálffyovcov v Stupave. Hlavným sídlom stupavskej línie sa potom stal kaštieľ v štajerskom Stübingu, ktorý Pálffyovci zakúpili a prebudovali v neogotickom štýle.

Posledným vlastníkom panstva Stupava z pálffyovského rodu bol Ferdinand Leopold Pálffy-Daun (1807 – 1900). Ten sa po smrti posledného potomka rodu Daunovcov stal univerzálnym dedičom tohto významného rodu. Podmienkou prevzatia dedičstva bolo prijatie prímenia Daun, čo Ferdinand Leopold i uskutočnil. U panovníka vymohol zmenu priezviska pre seba a svojich potomkov. On i jeho potomkovia sa potom mohli honosiť titulom: gróf Pálffy-Daun z Erdődu, knieža z Teana, markíz z Rivoli, španielsky grand 1. triedy.